חַוְתַר, דוד בן יחיא

חַוְתַר, דוד בן יחיא

אעלה בתמר

חַוְתַר, דוד בן יחיא

חַוְתַר, דוד בן יחיא

חי ופעל בצנעא 1727-1667. ראב"ד קבוע מ-1724 עד פטירתו. הדיינים החתומים עמו: ר' צאלח, ר' יוסף בשארי, ר' סעיד תנעמי. היה רב בית הכנסת "שרעבי" ותיקן כמה תקנות ובהן לא לומר את ההלל בקרוי כמסורת הקדומה. נראה שהוא ור' צאלח וחכמים נוספים יזמו את הפנייה לנגיד שלום עראקי, להחדיר סידורי ספרד למנהג תימן.

הירשמו עכשיו לרשימת הדיוור של עמותת אעלה בתמר