דַּרְדְּעִים (דְּרַאדְּעֵהּ)

דַּרְדְּעִים (דְּרַאדְּעֵהּ)

אעלה בתמר

דַּרְדְּעִים (דְּרַאדְּעֵהּ)

דַּרְדְּעִים (דְּרַאדְּעֵהּ)

שיבוש הצירוף "דור דעה". תנועה רוחנית- דתית שקמה בתימן בשלהי המאה ה-19 על ידי ר' יחיא קאפח, על רקע ההתדרדרות בחיי יהדות תימן מכל הבחינות במהלך מאה זו. ביקשה לתקן את חיי הדת והחברה על ידי סילוק אלמנטים זרים לדעתה ליהדות, ובעיקר הקבלה והאמונות הטפלות, חזרה אל מנהגי תימן הקדומים ואל נוסח התפילה המקורי שבתכלאל (בלדי). ועל ידי הקמת מערכת חינוך מודרנית שבה יילמדו גם לימודי חול, כגון שפות זרות, מדעי הטבע וכן לימודים מקצועיים. עוררה התגדות עזה בשל כפירתה בקדושת ס' הזוהר לשלילת ייחוסו לר' שמעון בר יוחאי. קיבלה השראתה מכתבי הרמב"ם ומגישתו הרציונלית ואנשיה הרבו לעסוק בכתביו ובכתבי רס"ג וחכמים אחרים מימי הביניים, שעסקו בפילוסופיה. הושפעו גם מתנועת ההשכלה היהודית באירופה באמצעות ספרות ההשכלה, עיתונים, וכן תיירים וחוקרים שהגיעו לתימן. ב-1909 נוסד המַכְּתַבּ, בית ספר במתכונת מודרנית. חסידי התנועה היו מרוכזים בעיקר בצנעא (כשליש מן הקהילה) ובכמה קהילות סמוכות לה. ביטוי נאמן לדעות התנועה בס' 'מלחמות השם' לר"י קאפח (ירושלים תרצ"א)

הירשמו עכשיו לרשימת הדיוור של עמותת אעלה בתמר