דְּרַיְין סעיד

דְּרַיְין סעיד

אעלה בתמר

דְּרַיְין סעיד

דְּרַיְין סעיד

חי בצנעא בסוף המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17. כתב פירוש ל'יד החזקה' לרמב"ם במתכונת הפירוש 'מגיד משנה' בציון מקורות הרמב"ם (שרידי החיבור לספרים נזיקין, קניין, משפטים ושופטים נדפסו על ידי י"ל נחום). מהרי"ץ מזכירו פעמיים בספר 'מעיל קטון' ובספר 'זבח תודה'. אפשר שכתב הגהות להלכות שחיטה לר"י צ'אהרי. כתב גם שירים וקינות על המצור בצנעא ב-1629. התכתב עם המשורר ר' שלום שבזי.

הירשמו עכשיו לרשימת הדיוור של עמותת אעלה בתמר