אַלשַׁיְךְ, נתנאל בן שלום הלוי

אַלשַׁיְךְ, נתנאל בן שלום הלוי

אעלה בתמר

אַלשַׁיְךְ, נתנאל בן שלום הלוי

אַלשַׁיְךְ, נתנאל בן שלום הלוי

צנעא, תרמ"א-תרפ"א (1921-1881). מראשי בית הכנסת "בית אלשיך". עסק בתלמוד ובהלכה ובקבלה, והיה מבעלי המחלוקת עם ר' יחיא קאפח ותלמידיו. מתורתו לא נשתמר מאומה, פרט לתשובות בענייני קבלה המיוחסות לו ושנדפסו בספרים 'מלחמות ה" ו'אמונת ה". בנו הוא ר' יחיא אלשיך.

הירשמו עכשיו לרשימת הדיוור של עמותת אעלה בתמר